REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOZAIKI AMAR

 

I. INFORMACJE podstawowe

 1. Sklep internetowy, znajdujący się pod adresem www.mozaikiamar.pl, zwany dalej Sprzedającym, pozwala na składanie zamówień za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w SKLEPIE INTERNETOWYM  MOZAIKI AMAR jest PPHU AMAR Ryszard Wojtunik z siedzibą w 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 26/14 zwany dalej: Sprzedającym, NIP: 611-100-62-10; Regon: 230224572.
 3. Sprzedający proponuje prezentowane produkty w SKLEPIE INTERNETOWYM  MOZAIKI AMAR wg poniższych zasad.
 4. Kupującyto osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie i dokonała zapłaty określonej w cenniku, oraz wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych w celach korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO MOZAIKI AMAR oraz ewentualnie dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.

II. SPOSÓB zakupów

 1. Zamówienia można składać całą dobę przez cały rok poprzez internetowy system dokonywania zakupów będący integralną częścią SKLEPU INTERNETOWEGO MOZAIKI AMAR
 2. Złożone zamówienia, będą rozpatrywane w następnych dniach roboczych.
 3. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wszystkich danych, potrzebnych do wystawienia faktury VAT oraz danych wysyłkowych (podstawowe dane adresowe osoby lub firmy oraz nr telefonu kontaktowego osoby odbierającej towar).
 4. Zastrzega się, że Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku nieprecyzyjnego zamówienia towaru, niezbędnego do przygotowania towaru lub niepełnych danych osobowych i adresowych. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem, dokonana zapłata zostanie zwrócona KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAJĄCEGO na rachunek, z którego dokonany został przelew. 

III. Cena i zapłata

 1. Podane ceny produktów są cenami brutto i zawierają obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %.
 2. Cena sprzedaży zamawianych produktów zgodna jest z podawanymi cenami oferowanych produktów SKLEPU INTERNETOWEGO MOZAIKI AMAR oraz aktualnie obowiązującym cennikiem. Zamówienia na nietypową mozaikę uzgadniane będą indywidualnie.
 3. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu na podane konto bankowe Sprzedającego.
 4. Dokonując zapłaty drogą bankową, należy w tytule przelewu podać numer zamówienia lub faktury PRO-FORMA. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane.
 5. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie. Nr konta bankowego: 27 1500 1429 1214 2005 3529 0000 w WBK
 6. Faktury VAT wystawiane są zarówno dla firmy oraz osób prywatnych.
 7. Sprzedawca może odstąpić od zamówienia Kupującego w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia wysłania PRO-FORMY faktury potwierdzającej zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata lub przedpłata częściowa.

IV. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa zamówienia

 1. W przypadku potwierdzonych i opłaconych przelewem zamówień, Sprzedający niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Czas realizacji standardowego zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego oraz dokonania przez Kupującego pełnej zapłaty lub przedpłaty w wysokości min. 50% zamówienia.
 3. Zamówienia niestandardowe, wynikające z zamówienia mozaiki z kostek nietypowych kolorystycznie, formatowo lub materiałowo, Sprzedający zastrzega sobie określenie indywidualnego terminu wykonania mozaiki. Informacja taka zostanie wysłana do Kupującego w celu zaakceptowania warunków terminowych i cenowych.
 4. Przed wysłaniem towaru do Kupującego, Sprzedawca wymaga pełnej zapłaty na jego konto bankowe.
 5. Zakupiony towar zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego.

V. Koszty wysyłki kurierskiej

 1. Koszt wysyłki towaru wynika z podanego na stronie internetowej Sprzedającego cennika.
 2. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi przesyłki oraz sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie potwierdzana Kupującemu do jego wiadomości - przy potwierdzeniu zamówienia.
 3. Opłatę związaną z dostawą towaru pokrywa Kupujący. Możliwa jest zmiana opłaty warunków wysyłki w przypadku oferty promocyjnej.
 4. Opłata związana z dostarczeniem przesyłki będzie osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (faktura) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowiła część całkowitej wartości zamówienia.
 5. Koszt wysyłki poza terytorium Polski będzie indywidualnie ustalony z Kupującym.

VI. Montaż mozaiki

 1. Kupujący przed przystąpieniem do montażu mozaiki winien zapoznać się z INSTRUKCJĄ MONTAŻU zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedającego.
 2. Przed przystąpieniem do montażu Kupujący winien sprawdzić stan i jakość montowanej mozaiki, poprawność wzoru, itp. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad mozaiki nie należy jej montować, lecz zgłosić to Sprzedającemu. Reklamacja wszelkich widocznych wad mozaiki, po jej zamontowaniu nie będzie rozpatrywana.

VII. Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo do reklamacji, na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami), jak też z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).
 2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą Sprzedającego w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Kupujący przed montażem zakupionego produktu winien sprawdzić stan i jakość towaru. Po zamontowaniu mozaiki na ścianie, podłodze, itp. reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Kupujący może pobrać ze strony internetowej Sprzedającego protokół reklamacji i po jego wypełnieniu odesłać Sprzedającemu drogą e-mailową. Kupujący ma prawo złożyć także reklamację w formie pisemnej lub drogą e-mailową. Kupujący wraz z protokołem reklamacji wysyła Sprzedającemu pełną dokumentację zdjęciową, obrazującą podane usterki lub wady produktu.
 5. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: PPHU AMAR Ryszard Wojtunik z siedzibą w 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 26/14.
 6. Kupujący wysyła reklamowany towar w uzgodnieniu ze Sprzedającym na koszt Sprzedającego.   
 7. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze na konto bankowe. 
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Ze względu na proces technologiczny wytworzenia szklanych kostek mozaiki, ich wymiary podane przez Sprzedającego mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2 mm.

VIII. Odstąpienie od umowy i możliwość zwrotu towaru

 1. Na mocy prawa Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru  (Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami). W takim przypadku winien skontaktować się ze Sprzedającym w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru. 
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru następuje w stanie nieuszkodzonym. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 10 dni na rachunek bankowy.  
 3. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: PPHU AMAR Ryszard Wojtunik z siedzibą w 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 26/14.
 4. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane. Wysyłka zwracanego towaru dokonywana jest przez Kupującego na koszt Sprzedającego.

IX. Poufność danych osobowych

X. Prawo własności intelektualnej

XI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku braku możliwości wykonania zobowiązania przez Sprzedającego, nawet z powodu przejściowej niemożliwości spełnienia zamówienia, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego przedmiotu zamówienia, odpowiadającego tej samej ilości, jakości, przeznaczeniu, ceny, itp. Obowiązkiem Sprzedającego jest e-mailowe powiadomienie Kupującego o takich zmianach, informując jednocześnie o jego prawie nieprzyjęcia towaru i odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu  MOZAIKI AMAR w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych i potwierdzonych. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U, z 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).  

Pliki do pobrania

Protokół Reklamacyjny Protokół Reklamacyjny» [ 138.63 kB ]
INSTRUKCJA MONTAŻU INSTRUKCJA MONTAŻU» [ 359.73 kB ]