INSTRUKCJA MONTAŻU MOZAIKI I DEKORÓW SZKLANYCH

 

KLEJENIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I MOZAIKI I DEKORÓW

1.      Mozaikę szklaną należy kleić na białych klejach przeznaczonych do szkła, według zaleceń producenta ( należy zapoznać się z instrukcją i kartą techniczną producenta kleju). Nasze mozaiki posiadające powłoki z żywicy reakcyjnej na stronie przyklejanej nie są odporne alkalicznie, dlatego prosimy o zastosowanie właściwego kleju. W strefach mokrych do klejenia takiej mozaiki zalecamy stosować wyłącznie dwuskładnikowe kleje na bazie żywic.

Listwy i dekory szklane zaleca się montowaćna silikonach bezoctowych bezbarwnych bądź bezbarwnych klejach do luster. Powierzchnia pod montowanym dekorem szklanym lub listwą winna być jasna i jednolita kolorystycznie a najlepiej biała.

Przed montażem mozaiki i dekorów zalecamy wykonanie próby klejenia na mniejszej powierzchni, aby sprawdzić czy w wyniku kontaktu z klejem bądź fugą nie wystąpią przebarwienia, itp.

2.      Poszczególne partie zamówionego towaru mogą różnić się odcieniem i strukturą dlatego są opisywane pod względem tonacji. Na jednej spójnej powierzchni należy montować mozaikę w jednej tonacji (informacja o numerze tonacji znajduje się na etykiecie na kartonie)

W zależności od kąta patrzenia na mozaikę ułożoną na powierzchni płaskiej lub owalnej możemy odnieść wrażenie występowania różnych odcieni na poszczególnych kostkach plastra mozaiki co jest zwykłym zjawiskiem optycznym.

3.  Przed przystąpieniem do montażu mozaiki, płytek, listew i dekorów należy odpowiednio przygotować podłoże, które powinno być suche, równe, czyste odtłuszczone i niepylące Podłoże należy zagruntować płynem gruntującym według zaleceń producenta. W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny. Powierzchnia nie może być zagrzybiona i mokra.

4.Mozaiki, listwy, dekory szklane należy montować z zastosowaniem ok. 2 mm fugi.

5.Klej rozprowadzać równą warstwą. Nie stosować klejenia punktowego. Pomiędzy klejonymi elementamia podłożem nie może zostać powietrze.

6. W przypadku montażu obrazów z mozaiki, przed jej zamontowaniem należy sprawdzić zgodność wzoru i kierunek zamontowania poprzez rozłożenie obrazu zgodnie ze schematem ułożenia.

7. Przed montażem należy porównać jakość powierzchni produktów, ich wymiary i odcienie z różnych opakowań oraz należy sprawdzić zgodność kalibrów, tonacji i dat produkcji zawartych na etykiecie dla poszczególnych partii. Wszelkie wykryte usterki, należy niezwłocznie zgłaszać pisemnie sprzedającemu przed montażem. Po zamontowaniu produktu z wadą jawną reklamacje nie będą uwzględniane.

8.Usunąć resztki kleju z mozaiki lub innych montowanych produktów.

9.Nie użytkować przez czas minimum 24h

10. Mozaikę przed montażem przechowywać w temperaturze dodatniej a montaż prowadzić w temperaturze otoczenia zgodnie z zaleceniem producenta używanego kleju.

SPOINOWANIE

1.Do spoinowania należy przystąpić dopiero po upływie minimum 24h po przyklejeniu mozaiki, płytki, listwy, dekoru.

2.Używać jedynie fug drobnoziarnistych przeznaczonych do mozaiki szklanej nie odpornej alkalicznie, według zaleceń producenta. W strefach mokrych należy stosować fugi epoksydowe dwuskładnikowe.

3.Oczyścić powierzchnię wilgotną gąbką.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

1.      Do czyszczenia powierzchni szklanych lub ceramicznych zalecamy stosować delikatne płyny czyszczące. Nie zaleca się stosowania past ani mleczek.

UWAGA

1.      Oferowane przez nas mozaiki i obrazy z mozaiki są w pełni wytworem ręcznej pracy a powstałe niedoskonałości są jedynie dowodem żmudnej pracy ludzkich rąk. 

 

MOZAIKI AMAR

     

Pliki do pobrania

INSTRUKCJA MONTAŻU INSTRUKCJA MONTAŻU» [ 359.73 kB ]